Sunday, January 28, 2018

ചാറ്റുപാത്രം

വാക്കുകളുണങ്ങാത്ത
ഓർമകളുടെ ചാറ്റുപാത്രം
മരിച്ചിട്ടും
നമ്മളിപ്പോഴുമതിൽ
തർക്കിച്ചു കൊണ്ടിരിക്കുന്നു..!

No comments:

കിളിവാതില്‍

Text selection Lock by Hindi Blog Tips

  © Blogger template Palm by Ourblogtemplates.com 2008

Back to TOP